Ann and Thomas Gilleland Wedding. Sidney Lanier Cottage, Macon, Georgia.